Vi er specialister i natur- og artsbeskyttelse, og kan hjælper dig med at passe på et område, du holder af.

Vores kunder er ofte mennesker, der holder af nogle rekreative arealer, der er truet af politiske interesser og samfundsudvikling i form af bebyggelse og infrastruktur.

For at kunne få reel indflydelse på sådan en proces, skal der mobiliseres engagement allerede i projektets indledende fase, hvor en bygherre eller det offentlige træffer screeningsafgørelser og udarbejder VVM og Habitatkonsekvensvurderinger.

Det kræver ressourcer at få indflydelse, for der er stærke kræfter på spil. Du kan som privat person hovedsagelig udtale dig politisk, men ikke klage over de retlige forhold, som eksempelvis tilstedeværelsen af beskyttet natur eller arter, eller fejl i screeningsafgørelsen eller VVM.

Det er derfor ofte nødvendigt at rejse midler og opnå klageberettigelse som forening med CVR-nr. og vedtægter, der varetager naturbeskyttelsesmæssigt sigt.

Vi hjælper jer gerne med det hele, og tilrettelægger processen sådan, at I kan følge med både praktisk og økonomisk med tilbud om faste priser.

Specialister i planer om arealanvendelse

Ejendomsretten er ukrænkelig, men ikke altid. Hvis du er ejer af en ejendom, hvor din nabo eller en offentlig myndigheds interesser i at anvende dine eller nærliggende arealer går dig for nær, er der hjælp at hente hos os.

Vi hjælper dig gerne i forbindelse med offentlige høringer om lokalplanændringer, dispensationer o.l., og kan bistå dig ved  udarbejdelse af høringssvar, indgivelse af indsigelser eller klage over afgørelser.

Vi yder ligeledes rådgivning om dine rettigheder og muligheder i forbindelse med naturbeskyttelse, miljøspørgsmål, og om tinglyst servitutter, deklarationer, lejekontrakter eller andre byrder på din ejendom.