Ejendomsretten er ukrænkelig, men ikke altid. Hvis du er ejer af en ejendom, hvor din nabo eller en offentlig myndigheds interesser går dig for nær, er der hjælp at hente hos os.

Vi giver eksempelvis råd om dine rettigheder i forbindelse med offentlige høringer om lokalplanændringer, dispensationer o.l., og kan bistå dig ved  udarbejdelse af høringssvar, indgivelse af indsigelser eller klage over afgørelser.

Som ejer af en fast ejendom, er du forpligtet til at tage hensyn til beskyttet natur og dyrearter. Vi yder ligeledes rådgivning om dine rettigheder og muligheder i forbindelse med naturbeskyttelse og miljøspørgsmål.

Hvis der er tinglyst servitutter, deklarationer, lejekontrakter eller andre byrder på din ejendom, og du har behov for en vurdering af dine forpligtelser I den henseende, så kan du henvende dig til os.