Når du køber en ejendom, skal du have styr på mange informationer om ejendommen, din aftale med sælger og købets finansiering. Vi tilbyder at gennemgå alle handlens dokumenter, så du sikres mest muligt mod ubehagelige overraskelser.

Vores ejendomsrådgivning begynder gerne før, du underskriver købsaftalen.

Hvis du har besluttet dig for at købe, men vil undgå ubehagelige overraskelser, så kan godt skrive under på købsaftalen, hvis du beder mægler indsætte et forbehold om, at handelen skal godkendes i sin helhed af din juridiske rådgiver, Lysholt Faber ApS.

FÅ INDSAT DETTE GODKENDELSESFORBEHOLD, INDEN DU UNDERSKRIVER KØBSAFTALEN:

 “Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at min ejendomsjuridiske rådgiver, Lysholt Faber ApS, kan godkende handlen i sin helhed.”

Med dette forbehold, kan vi gennemgå alle handlens dokumenter bagefter. Viser det sig, at der mangler oplysninger, eller at der er forhold, der bør undersøges nærmere, kan vi hjælpe med det. Hvis det viser sig, at der er forhold, der gør, at du ikke bør købe alligevel, kan vi meddele at handlen ikke kan godkendes. I så fald bortfalder handlen, uden at du skal betale sælger noget for det.

Har du skrevet under uden forbehold, kan vi stadig hjælpe dig inden fortrydelsesfristen udløber. Fortrydelsesfristen udløber 6 hverdage efter, at du har underskrevet købsaftalen. Du skal derfor henvende dig hurtigst muligt til os. Hvis det er nødvendigt, at afbryde handlen, skal du betale fortrydelsesbod på 1 % af købssummen til sælger.

Herefter repræsenterer vi dig gennem ejendomshandlens faser og sikrer dig ikke blot en tryg og effektiv ekspedition af handlen, men også en plan for udbedring af forhold påpeget i tilstandsrapporten og ejendommens fremtidige vedligehold.

En typisk køberrådgivning omfatter følgende:

  • Rådgivning om købet med udgangspunkt i købsaftalen
  • Rådgivning vedrørende tilstandsrapporter, energirapport, ejerskifteforsikring og husforsikring.
  • Rådgivning om ejendommens forhold i henhold til BBR, tingbogen, lokalplaner og miljøportalen
  • Hvis der er uklarheder, godkendes handlen betinget, indtil uklarhederne er oplyst eller løsning er fundet, eksempelvis i form af økonomisk kompensation
  • Herefter godkendes handlen endeligt
  • Udarbejdelse af skøde og tinglysning, såfremt det står i købsaftalen, at vi berigtiger handlen på vegne af køber, eller godkendelse af mæglers ekspeditioner, hvis handlen berigtiges af mægler.
  • Udarbejdelse/godkendelse af refusionsopgørelse
  • Frigivelse af købesummen overfor sælger samt afslutning af handlen.

Fast pris: 7.500,00 kr. inkl. moms. 

Prisen forudsætter, at ejendommens pris ikke overstiger 4. millioner kr. Såfremt det viser sig nødvendigt i din handelen med yderligere ekspeditioner end ovennævnte forhøjes honoraret. Du vil modtage orientering med forslag til pris, så snart behov herfor konstateres,

Hertil kommer omkostninger i form af tinglysningsafgifter og udgifter ved lånoptagelse.

Rådgivningen, hvor og hvordan?

Vi yder rådgivning ved huskøb i hele landet. Handlen indledes ved at mægler, sender handlens dokumenter til os. Vi gennemgår dem for dig på vores første møde, enten på vores kontor i Centrum af Aalborg eller via Skype, hvis du bor et andet sted i landet. Den rådgiver, der har gennemgået din handel, sammen med dig, følger dig hele vejen igennem de efterfølgende ekspeditioner. Det er således en topspecialiseret jurist, der håndholder dit køb fra start til slut. Du bliver holdt informeret om alle skridt i handlen, og får altid at vide, hvad der er det næste, der skal ske. Det mener vi, giver tryghed for dig, så du kan slappe af og glæde dig til dagen, hvor du overtager din nye ejendom.

Dit private huskøb

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *