4. marts 2020 underviser Louise Faber på JUC’s introduktionskursus i Erhvervslejekontrakten

Kurset retter sig til dig, der er ny ud i at læse eller skrive kontrakter. Men på kurset kan faktisk selv garvede koncipister hente ny viden og inspiration.

Kurset har til formål at give deltagerne et godt overblik over indgåelse af erhvervslejekontrakten og vilkårenes sammenhæng med erhvervslejeloven.

Der sættes fokus på aftalens balance, således som denne udtrykkes i erhvervslejeloven, og de typiske aftalevilkår der fraviger denne til fordel for den ene eller den anden part. Når erhvervslejeloven fraviges ved aftale, er der vilkår der har indbyrdes sammenhæng i forhandlingssituationen som det er vigtigt at være opmærksom på, hvis risikoen for en senere tvist skal minimeres.

Introduktionskursus i Erhvervslejekontrakten
Tagget på: