Vi har specialiseret os i køb og salg af fast ejendom, og yder både køber og sælger rådgivning til private såvel som erhvervsdrivende.

Vi kan indtræde som rådgiver på alle tidspunkter, men jo før jo bedre. Bed mægler om, at sørger for, at der indsættes et forbehold i købsaftalen, om at handlen er betinget af, at købsaftalen kan godkendes af din ejendomsjuridiske rådgiver Lysholt Faber ApS i sin helhed. Bed gerne om en godkendelsesfrist på 6 hverdage.

Med det forbehold i købsaftalen, kan vi gennemgå alle handlens dokumenter og oplysningerne om ejendommen. Viser det sig, at der mangler oplysninger, eller at der er forhold, der bør undersøges nærmere, kan vi hjælpe med det. Hvis det viser sig, at der er forhold, der gør, at du slet ikke bør købe alligevel, kan vi meddele, at handlen ikke kan godkendes.

I så fald bortfalder handlen, uden at du skal betale sælger noget for det.


Køberrådgivning til private

Vi yder køberrådgivning til private vedrørende køb af alle typer ejendomme, eks. køb af grund, landejendom, sommerhus, villa, parcelhus, ejerlejlighed eller andelsbolig, uanset hvor i landet ejendommen eller du befinder dig.

Pris

Fast pris 7.500,00 kr. (inkl. moms) for en standard handel.
Prisen forudsætter, at ejendommens pris ikke overstiger 5 millioner kr.  Hertil kommer omkostninger i form af tinglysningsafgifter og udgifter ved lånoptagelse. Såfremt det viser sig nødvendigt i din handelen med yderligere ekspeditioner end ovennævnte forhøjes honoraret. Du vil modtage orientering med forslag til pris, så snart behov herfor konstateres.

Sådan hjælper vi dig

Handlen indledes ved at mægler, sender handlens dokumenter til os. Vi gennemgår dem for dig på vores første møde, enten på vores kontor i Aalborg eller via Skype, hvis du bor et andet sted i landet. Vi tilbyder en grundig gennemgang af ejendommens dokumenter og muligheder, således at du kan træffe din endelige beslutning på et oplyst og trygt grundlag. Mangler der bilag eller oplysninger får vi dem frem. Herefter repræsenterer vi dig gennem ejendomshandlens faser og sikrer dig ikke blot en tryg og effektiv ekspedition af handlen, men også den nødvendige viden, du har behov for som fremtidig ejer af en ejendom.

Den rådgiver, der har gennemgået handlen sammen med dig, følger dig hele vejen igennem de efterfølgende ekspeditioner. Det er således en topspecialiseret jurist, der håndholder dit køb fra start til slut, og sikre at du er med gennem alle skridt i handlen, og klar over, hvad der er det næste, der skal ske. Det mener vi, giver tryghed for dig, så du kan slappe af og glæde dig til dagen, hvor du overtager din nye ejendom.

Har du skrevet under uden forbehold for godkendelse, kan vi stadig hjælpe dig inden fortrydelsesfristen udløber. Fortrydelsesfristen udløber 6 hverdage efter, at du har underskrevet købsaftalen. Du skal derfor henvende dig til os hurtigst muligt. Hvis det er nødvendigt at afbryde handlen, skal du betale fortrydelsesbod på 1 % af købssummen til sælger.


Køberrådgivning – erhverv og udlejningsejendomme

Vi yder rådgivning om køb af ejendomme til erhvervsdrivende, herunder også udlejningsejendomme. Vi gennemgår både dokumenterne vedrørende ejendommen og udarbejder en grundig gennemgang af de eksisterende lejekontrakter. Vi kikker endvidere på mulige de udviklingspotentialer, der kan være forbundet med en fremtidig optimering af ejendommens drift. Vi tilbyder fast pris efter en konkret vurdering.


Sælger rådgivning – selvsalg

Har du selv fundet en køber, og er I enige om det væsentligste, kan du spare mæglersalæret. Vi kan hjælpe dig med at samle en bilagspakke, der indeholder de lovpligtige bilag, og sørge for fremsendelse af det til køber med tilhørende forklaringer. Vi udarbejder også en købsaftale, og vi  sørger for tinglysning af skøde og samarbejdet med din og købers bank.

Pris

Fast pris 10.500,00 kr. (inkl. moms) for en standard handel.
Prisen forudsætter, at ejendommens pris ikke overstiger 5 millioner kr.  Hertil kommer omkostninger i form af tinglysningsafgifter og udgifter ved lånoptagelse. Såfremt det viser sig nødvendigt i din handelen med yderligere ekspeditioner end ovennævnte forhøjes honoraret. Du vil modtage orientering med forslag til pris, så snart behov herfor konstateres.

Louise hjalp mig i forbindelse med købet af min ejerlejlighed. Jeg oplevede Louise som yderst professionel, grundig og ikke mindst pædagogisk. Jeg var helt tryg ved at overlade det juridiske arbejde til hende. Jeg kan derfor varmt anbefale Louise.

Signe Gjerding Jensen