Vi yder rådgivning både til private og til erhvervsdrivende, og bistår dig gerne i forhandlingerne om kontraktens vilkår.

En lejeaftale fastsætter grundlaget for et samarbejde, der gerne skal kunne fungere godt i mange år for både udlejer og lejer. Det er vigtigt, at du på forhånd er opmærksom på de muligheder og begrænsninger, der er i den gældende lejelovgivning.

Til boliglejere tilbyder vi

Personlig og grundig juridisk gennemgang af din lejeaftale med samtidig rådgivning om, hvordan du skal forholde dig.
Fast pris: Boliglejemål: 1000,00 kr.

Gennemgang af et brev fra udlejer med samtidig vurdering af din retsstilling. Det kan eksempelvis dreje sig om et brev vedr. huslejestigninger, påbud, opsigelse, ophævelse, fraflytning, eller tilbud om køb af ejendommen.

Hjælp til indbringelse af en sag for huslejenævnet eller en småsag ved domstolene.
Honorar kan aftales på forhånd. Vi undersøger, om du kan få omkostningerne til småsagen dækket via en retshjælpsforsikring i det forsikringsselskab, hvor du har tegnet indboforsikring.


Til erhvervslejere tilbyder vi

Personlig og grundig juridisk gennemgang af din lejeaftale med samtidig rådgivning om, hvordan du skal forholde dig.
Fast pris: Erhvervslejemål: 2500,00 kr. inkl. moms. Hertil kommer evt. tillæg, såfremt der er behov for forhandling af vilkårene eller tinglysning.

Gennemgang af et brev fra udlejer med samtidig vurdering af din retsstilling. Det kan eksempelvis dreje sig om et brev vedr. huslejestigninger, påbud, opsigelse, ophævelse, fraflytning, eller tilbud om køb af ejendommen.

Back-up juridisk sparring, da vi ved, at det er tvistminimerende, at du selv bevarer kontakten med din udlejer. Vi tilstræber den forligsmæssige løsning, og hjælper dig til at opnå et resultat, du kan acceptere med mindst mulige gene for jeres fremtidige samarbejde.  Vi påtager os kun helt undtagelsesvist at føre retssager.


Til udlejere tilbyder vi

Lejelovgivningen er en beskyttelseslovgivning, der navnlig i forhold til udlejning til boliger, indeholder en lang række regler, der ikke kan fraviges til skade for lejeren. Det betyder, at en aftale, der – selvom den i øvrigt er gyldigt indgået – er til skade for lejeren, kan ændres, så den svarer til den regel, der er indeholdt i lejelovgivningen. Derudover indeholder lejelovgivningen en lang række formkrav, som hvis de ikke iagttages, indebærer, at du som udlejer kan miste betydelige summer. Ofte kan den type fejl først korrigeres, når lejemålet igen skal udlejes.

Det er derfor af ekstrem stor betydning at den lejekontrakt, der anvendes til udlejning, er udarbejdet helt og aldeles i overensstemmelse med den gældende lovgivning og den nyeste retspraksis for netop det aktuelle lejemål. Det er derfor ikke på nogen måde tilrådeligt at genbruge tekst fra ældre lejekontrakter eller fra andres lejekontrakter. Kom derfor til os, hvis du vil minimere risikoen for at komme til at overtræde lejelovgivningens regelsæt, eller hvis du vil minimere risikoen for at have anvendt aftalevilkår, der er tvistskabende, eksempelvis fordi ny retspraksis har fastslået, at vilkåret er ugyldigt.

Vores lejekontraktstilbud

Vi tilbyder målrettet hjælp til udarbejdelse af lejekontrakter, der passer til netop din udlejningsstrategi.

Vores lejekontraktstilbud ved udlejning omfatter typisk udarbejdelse af følgende dokumenter:

  • Lejekontrakt målrettet det enkelte lejemål og under hensyntagen til din udlejningsstrategi.
  • Husorden.
  • Indflytningsrapport.
  • Ind- og  fraflytningsrapport tillige med forslag til opsigelses- og fraflytningsproces.
  • Dokumenter, som udleveres til lejeren, eksempelvis til brug for lejerens fremleje af lejemålet, ved opsigelse og ved fraflytning.

Dokumenterne er alle udarbejdet i overensstemmelse med Lysholt Fabers ApS fastsatte principper for tvistminimerende aftalevilkår i et flot og præsentabelt layout til såvel lejer som udlejer.

Kontakt os

Kontakt os gerne med henblik på aftale om et møde, såfremt du ønsker at høre mere om vores tvistminimerende lejekontrakter og et fremtidigt samarbejde målrettet dine udlejningsejendomme og lejemål.

Vi holder også kurser om dine rettigheder og pligter som henholdsvis udlejer og lejer. Kontakt os hvis du vil høre mere om dem.